Gloomy Sunday/Скорбное воскресенье

seress2

Замогыљнаѩ пѣснѧ про тѧжесть всѣйӧбщєво воскрѣсєніѩ й нєйӧпрѣдєљӧнность встрѣчі любімых послѣ нѣво. По нєдоразумѣнію пѣснѧ была гѵмном самоюбіваніѩ, тогда как ѻна ѿражаѥт глыбокіѥ хрістіѩнськіѥ їнтуїциї стосовно малоѻпрєдѣлімості їдентічності воскрѣсшево.

/їсторіѩ пѣсні: http://nostradamvs.livejournal.com/203827.html

/нєкотороѥ прѣдувѣдомлєніѥ

Ѥслі ѥдіно-нєїзмѣнной ѻстайӧҵа точка мѣстоймѣніѩ пѣрвово ліца, собірающаѩ вокруг сѣбѧ всѣ їсторії, характѣрістікі й болєвыѥ знакі, до этово «ѩ» самоѿносѧщіѥсѧ, – то на чьӧм может ѻсновываҵа вѣра в то, што сії їсторії-характѣрістікі-знакі ѻстануҵа тѣмі же самымі, што прі посюстороннєй жизні? Вполнѣ вѣроѩтно, ѻні їзмѣнѧҵа, прічьӧм у самом нєйӧжиданном направлѣнії. Посѣму когда хрістіѩнськоѥ мѵросозѣрцаніѥ ѻсвобождаѥҵа ѿ ѥзычѣськово страха погыбѣлі й получаѥт нєкоторую любовь ѩко ѻснованіѥ бытіѩ й даже быта, – то їмѣѥть дѣло з трѣвогой їново рода. А їмѣнно – трѣвогой послѣвоскрѣсново узнаваніѩ сѣбѧ самово й своѥво любімово. Всьӧ-во-всьӧм-любовь-прінцип ѥсть пространство этой трѣвожності й нѣкотораѩ возможность ѥйӧ (трѣвожності) прѣйӧдолѣніѩ. Ѻб этом наша пѣснѧ.

//слова: Ласло Ѩвор(László Jávor)
музыка: Рѣжӧ Шереш (Rezső Seress)

//хор їмѣющіх надѣжду на в©крѣсєніѥ Слава Богу за Всьӧ:
люді з тово свѣта: бас, ударныѥ, скрыпкі,
Самѱон: ужасаніѩ

//пѣрєвод (самѱонов)

Ско́рбны в©крѣсныѥ сотнѧмі розочкі,
мілѣњка, ждал тѧ, молѧсѧ потрошечку,
утро в©крѣсно погналось за сном моїм,
чӧрн катаѳалк повѣрнул бѣз тѣбѧ у њӧм.

З тѣх пор в©крѣ́сєњѥ ско́рбно на вѣк вѣком,
сљӧзы в пітьйӧ мнѣ, пѣчаљ ѩко хлѣб ѥдо́м.

Ско́рбноѥ в©крѣ́сєњѥ.

В кра́йнє в©крѣ́сєњѥ прíді мнѣ, мілѣњка,
будѣть там поп, гроб ї саван порѳíрою,
будуть цвѣты ждать мѣнѧ ѻдіњӧшєњка,
вішнєй цвѣтучєй в послѣдню доро́жењку.

Глазік ѿкрыт будєть, штобы ѿсюда тѧ
благословіті зрачком смѣрті лютыѩ.

Ско́рбноѥ в©крѣ́сєњѥ.

//орыгінал (угорській)
Szomorú vasárnap száz fehér virággal
Vártalak kedvesem templomi imával
Álmokat kergető vasárnap délelőtt
Bánatom hintaja nélküled visszajött

Azóta szomorú mindig a vasárnap
Könny csak az italom kenyerem a bánat…
Szomorú vasárnap
Utolsó vasárnap kedvesem gyere el
Pap is lesz, koporsó, ravatal, gyászlepel
Akkor is virág vár, virág és – koporsó
Virágos fák alatt utam az utolsó

Nyitva lesz szemem hogy még egyszer lássalak
Ne félj a szememtől holtan is áldalak…
Utolsó vasárnap

|| #самсон_георгий_песенки
|| пѣсєнкі на вордпрѣссє: https://samsongeorg.wordpress.com/
||| всѣ пѣсєнкі на саундклаудє: https://soundcloud.com/samson-georgiy
||| всѣ пѣсєнкі на нартзіс.эт: https://hearthis.at/samsongeorg
||| відєω на ѭтіѭ́бѣ: https://www.youtube.com/playlist…

https://soundcloud.com/samson-georgiy/gloomy-sunday

 

 

#самсон_георгий_песенки
|| всѣ пѣсєнкі у ѳѣйсбѹце: https://www.facebook.com/slavaboguzavsio
|| пѣсєнкі на вордпрѣссє: https://samsongeorg.wordpress.com/
||| всѣ пѣсєнкі на саундклаудє: https://soundcloud.com/samson-georgiy
||| всѣ пѣсєнкі на хартзіс.эт: https://hearthis.at/samsongeorg
||| відєω на ѭтіѭ́бѣ: https://www.youtube.com/playlist?list=PLT2Z6MI4px5Bi2MNO-Ob6M9kuY7EdQ5gO

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s