Бѣгємоѳ

15-God-appear-Behemoth-and-Leviathan

 

Партізанськаѩ пѣснѧ про бѣстіѩлізацию й монстрізацию любімой ѩко завладѣніѥ номосом зѣмлі, хартландом, родіной.

Агонаљныѥ ѿношеніѩ ѳормують любовь мѣж завойӧванной любімой й завоѥватѣлєм-партізаном. Внутрі прѣдєљной агрѣссії й распорѧженіѥм плѣнной ѩко прѣдмѣтом проїзвољново пољзованіѩ содѣржиҵа глубочайшаѩ нѣжность й трѣпєт прѣд ѥйӧ сѵлой й красотой, затмѣвающєй сѵлу й красоту ѻстаљново космоса. Подлінно владєть любімой нѣвозможно, посѣму любімый захватываѥть ѥйӧ наскоком, пока ѻна нє ѻпомнілась, а затѣм уже пріручаѥть й прісваїваѥть ѥйӧ, дѣлаѩсь ѥйӧ нєйӧбходімою частію.

//музыка: Эрік Саті
слова: Самѱон

//Ѡркѣстр зѣмных партізан Слава Богу за Всьӧ:
ангѣлы нѣжново террора: лѣвіѩѳанськіѥ гітары-мандоліны,
Самѱон: прідыханіѩ

//слова

Сє, любімаѩ моѩ, ты вкрѹг мѣнє́,
в чрѣслах твоїх крѣпость бє,
в пупѣ – дінамо твоѥво мѧса,
хвост ставішь свой, ѩк кѵпаріс,
жилы орна́мєнтом лѧ́двіѥй
плѣ́тєны вніз,

рьӧбра выдєланы їз мѣдной латуні,
хрѣбєт слíѩн чӧрным чугýном,
а по нѹтру ты – начаљна
Госпо́днѧ пластмасса.
Їгры твої – їгры ангѣлов,
взойдьӧшь, любовь, на го́ру горóв,

мѵртворішь там тартарськім чєтвѣрола́пым,
сама їх кусаѥшь-царапашь,
под всѧкім дрѣвом ты спішь,
прі ѻсώку-тростнік і камыш,
скѵ́нію голωвє твоѥй їму́щі
лѣса, заборы, ѻвіны купно кýщєй,

із рєкі пійӧшь, Ійордан разлєйсѧ в твої уста –
нє замєтішь сѣвó, во главє твоѥй пустота,
уловлю как нєпріступный
взҩр твово ѻка,
облωжду́ узду́ о ноздрє́х,
з каково вωсто́ка

вдѣну кољцé в твоѭ нóздрю, красóтко,
возглаголішь молѣніѥ-прошеніѥ кротко,
сотворю завѣт з тобωй,
полωню́ тѧ в раба маљчішкой,
поїграю ѩко птічкой
ілі ѿдам дѣтѧм, ѩк ворωбы́шку,

напітаю тѧ ѻ ѩзы́цєх, раздєлю тобωй
твоїма умом-красотой
хананє́йскі нарóдові,
возложу на тѧ руку, помнѧ о брані,
бы́ша на тѣлє твоѥму
цвѣтущєму плóдовѣ.

| слушать здѣсь: https://soundcloud.com/samson-georgiy/begemoth
| їлі здѣсь: https://hearthis.at/samsongeorg/begemoth/

 

 

|| #самсон_георгий_песенки
|| пѣсєнкі на вордпрѣссє: https://samsongeorg.wordpress.com/
||| всѣ пѣсєнкі на саундклаудє: https://soundcloud.com/samson-georgiy
||| всѣ пѣсєнкі на нартзіс.эт: https://hearthis.at/samsongeorg
||| відєω на ѭтіѭ́бѣ: https://www.youtube.com/playlist…

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s