Robert Burns: O my luve’s like a red, red rose / Любовь ѥсть роза краснаѩ

3349-1

Robert Burns: O my luve’s like a red, red rose / Любовь ѥсть роза краснаѩ

/ѻпісаніѥ

Народнаѩ шотландскаѩ пѣснѧ про конєц свѣта ї судьбу того Духа, который впослєҵтвії Гѣгєлєм был назван Абсолютным. Возможно, автором тѣѯта ѩвлѧѥҵа сам этот Дух. У лѣпєстковості розы ѻчѣвідно завьӧрнута эсхатологічєськаѩ послѣврѣмьӧннаѩ рѣѩлізациѩ любві. Соѻбразно сѣму слѣдуѥт, вѣруѥм, понімать й рѣкурсівноѥ пѣніѥ сѣй ѥдінствєнной пѣсні любві: поѩ́ ѥйӧ, пѣвєц какбэ прібліжаѥт послѣдніѥ врѣмєна й ѻдноврѣмьӧнно выходіт їз ніх с другой стороны, послѣ всѧчєсково «послѣ».

Пріпісываѥҵа Робѣрту Бѣрнсу, хотѧ їсторікі літєратуры сомнєваютсѧ што в такой прінадлєжності пѣсні, што вообщє в сущєствованії самого Бѣрнса. Пєрєвѣдєна ї спѣта в 20-ѥ годы Самуїлом Маршаком. По мнєнію Галковского (http://galkovsky.livejournal.com/187759.html), Самуіл Ѩковлєвіч “толком нє знал англійськово”, такжє спѣциѧлісты ѻспарівают налічіѥ голоса у пѣвца.

Так їлі їначє, в пѣрєвод й їсполнєніє вкралісь досадныѥ ѻшибкі, которыѥ мы спѣшим їсправіть.

3345-1

/слова ї музыка: ѱѣѵдо-Бѣрнс (пѣрєвод Маршака-Самсона)

/Самсон Гєоргій й фіѩлковый ѻркєстр “Слава Богу за Всьӧ”:
глухіє ї нємыѥ ангєлы: фіѩлковыѥ їнструмѣнты просвѣтлєніѩ
Самсон: заворачіваніѥ у розовую складку

//слова:

Любовь ѥсть роза краснаѩ,
цвѣтєт в моєм саду,
любовь моѧ ѥсть пѣсєнка
вѣрна́, ѥйӧ пою.

Сіљнєє красоты твоєй
моѩ любов ѻдна,
ѻна с тобой, когда морѧ
всѣ высохнут до дна.

Когда засохнут всѣ морѧ,
іскро́шиҵа граніт,
і ѻстановіҵа пѣсок,
часы што ѻтмєрíт…

Прощай на вѣк, моѩ любовь,
вѣрнусь тѣбѧ согрєть,
хоть вѣсь свой мѵр с ліца зѣмлі
прідьӧҵа мнѣ стѣрєть.

Любов ѥсть роза краснаѩ,
цвѣтєт в моєм саду,
любовь моѧ ѥсть пѣсєнка
вѣрна́, ѥйӧ пою.

//шотландскій ѻрігінал:

O my luve’s like a red, red rose.
That’s newly sprung in June;
O my luve’s like a melodie
That’s sweetly play’d in tune.

As fair art thou, my bonnie lass,
So deep in luve am I;
And I will love thee still, my Dear,
Till a’the seas gang dry.

Till a’ the seas gang dry, my Dear,
And the rocks melt wi’ the sun:
I will luve thee still, my Dear,
While the sands o’life shall run.

And fare thee weel my only Luve!
And fare thee weel a while!
And I will come again, my Luve,
Tho’ it were ten thousand mile!

#самсон_георгий_песенки
|| всѣ пѣсєнкі у ѳѣйсбѹце: https://www.facebook.com/slavaboguzavsio
|| пѣсєнкі на вордпрѣссє: https://samsongeorg.wordpress.com/
||| всѣ пѣсєнкі на саундклаудє: https://soundcloud.com/samson-georgiy
||| всѣ пѣсєнкі на хартзіс.эт: https://hearthis.at/samsongeorg
||| відєω на ѭтіѭ́бѣ: https://www.youtube.com/playlist?list=PLT2Z6MI4px5Bi2MNO-Ob6M9kuY7EdQ5gO

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s