Прѣтворѣніѥ мовы у ѥзык

Прѣтворѣніѥ мовы у ѥзык. Пѣснѧ про нєвозможную возможность нєрѵѳмічєськово у рѵѳмічєськом. Ѥслі ѥзык (мова, албо лангаж) ѥсть сѵстѣма рѵфмічных-рѵѳмічєськіх точєк нѣбытійново бытіѩ, – точєк, нємыслімых внѣ своїх ліній, лінії же благопрілічно разумєть ѩко коммунікацию, то быть внѣ таковой сѵстѣмы, то бішь у бытії й коммунікациї внѣ коммунікатівных ліній ѩко раздѣлєній на бытіѥ/небытіѥ – сѣ ѻсобый поступок й даже подвіг.

kolonka4

Ѻпытным путьӧм получаѥҵа, што тољко у сѣртце рѵѳма ѻтысківаѥҵа чаѥмаѩ тішина, й таковоѥ сѣртце – сѣ мануѩљный удар по речѣвому органу с цѣлію ѻстановлєніѩ рѣчєвой дѣѩтєљності й начала бытійной.

kolonka5

//слова й музы́ка: Самѱон

//їсіхастічно-ѿвѣтный соѭз Слава Богу за Всьӧ:
гѵтары й гуслі – сѵмѳонічєськіѥ люді
молчаніѥ – Самѱон

kolonka2
//тѣѯт пѣсні

Прѣтворѣніѥ мовы у ѥзык

Как будто правільнаѩ, нє навѧзчіваѩ цеҧ сωюзов –
соѥдіньӧнных, развѣдьӧнных, протівльӧнных – мостѧщаѩ прѧмую
соѻбщающуѭсѧ дωрожку – прѧмо, как ударіть в пасть ї зубы, –
і какоѥ составлєњє сѵнтаѯіса

їзбрать, попољзуѩсь ѻсобымі значкамі прѣпінањѩ:
то ѥсть в высшєй стѣпєні бітьѩ:
ѿбітьѩ пѣчєні длѧ рѵѳма –
рѵѳма в пѣчєњ, чтоб свѧзать
проїсходѧщєѥ їз жил
в ѻсобу красну ніть:
душевново длѧ – параллєљново
з совозрастающімі «злымі» – їзрастаніѩ,
ѻставів позаді сѣбѧ пѹстыню рѣчі, ѻсѧзаѥшь
внутрі сады сыры́ѥ нєлѣѯíчєсково вωдойӧма,
вωдозаборніка, вωдонапорной башні і кωлодца,
гдѣ нє́как жить, но гωлода нѣт смѣрті совсѣм,

союзнічають в рѣчі завсѣгда
прѧмоѥ соѻтвѣҵтвіѥ вопросѿвѣтов мѣжду швов
пѣрєѳронтіровым составом рѣчі
й ровною удара прωстотой ї прѧмізной,
ї разрывањѥм разговора в тішину,
длѧ прѣтворѣњѩ мовы у ѥзык
вісѧчій, у дыхањѥ, в рѵфмы крові у вісках.

kolonka7

 

|| #самсон_георгий_песенки
|| всѣ пѣсєнкі у ѳѣйсбѹце: https://www.facebook.com/slavaboguzavsio
|| пѣсєнкі на вордпрѣссє: https://samsongeorg.wordpress.com/
||| всѣ пѣсєнкі на саундклаудє: https://soundcloud.com/samson-georgiy
||| всѣ пѣсєнкі на хартзіс.эт: https://hearthis.at/samsongeorg
||| відєω на ѭтіѭ́бѣ: https://www.youtube.com/playlist?list=PLT2Z6MI4px5Bi2MNO-Ob6M9kuY7EdQ5gO

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s